Vanliga frågor

Jag har inte fått några inbetalningsavier för månadsavgiften. Vad ska jag göra?
- Kontakta oss på Smalbo så skickar vi den igen. Kom ihåg att det är din skyldighet att betala i tid enligt kontraktet och ditt ansvar att se till så du har rätt underlag för betalning.

Kan jag betala hyran/avgiften via autogiro?
- Ja självklart, det tar du bara med din bank.

Varför har vissa lägenheter ett källarförråd och andra inte?
Föråd ingår inte per automatik utan finns det så finns det och de som redan har ett har antagligen bott längre eller har haft en tillfällig överenskommelse. Observera att förråd, bodar, omärkta parkeringsplatser etc endst kan användas fram tills dess att vi bestämemr oss för att nyttja ytan till någonting annat. Det är biyta som tillhör fastigheten och inte hyresgästerna.

Vad avgör vilken köplats jag har i kölistan för källarförråd?
- Köplats avgörs i första hand av kötid bland de som anmält intresse. I sista hand så avgör lottning.

Färgen har försvunnit på fönsterblecken. Måste inte de målas om?
- Fönsterblecken är galvaniserade så det är ingen fara för dem egentligen. Just nu är det mest en estestisk fråga. Det är med i underhållsplanen på sikt.

Hur fungerar ventilationen i våra hus?
Det är lite olika beroende på vilka lägenheter det handlar om men i de flesta fall är det självdragsventilation.

Måste fönsterventilerna vara öppna?
- Ja, de krävs för att det ska komma in luft i lägenheten. Det går att stänga några ventiler tillfälligt om det är kallt eller dragigt, men det är inte bra att stänga alla ventiler i lägenheten.

Vad är mitt lägenhetsnummer?
- Det finns flera lägenhetsnummer.
* Ett som används av myndigheterna (Skatteverket osv) som är fyrsiffrigt och bara unikt för din gatuadress
. En lista med lägenhetsnummer finns på anslagstavlan i trappan.. Om du är osäker på vilket ditt nummer är så kontakta oss på Smalbo och fråga.

Hur bokar jag tvättstugorna?
Bokning av tvättid görs på schemat nere i tvättstugan. Om man inte påbörjar sitt pass efter en halvtimme släpps passet för andra bokningar. Lediga pass går att boka fram till att en timme återstår av passet. Man kan boka max 12 pass under en månad och ha max 2 aktiva bokningar samtidigt. Det är inte tillåtet att boka två tvättpass i rad.

Finns det bredband/digital-TV och hur beställer jag?
Det är olika från fastighet till fastighet men finns det står det på ett anslag på anslagstavlan i trapphuset.
 

 Hur fungerar våra gamla golvbrunnar?
- I de badrum som inte är renoverade har vi gamla golvbrunnar. Det går inte att köpa likadana golvbrunnar längre, men det finns vissa reservdelar som fortfarande går att köpa. Var alltså försiktiga med brunnen och se till så att den inte blir igentäppt av hår eller skräp.

 
Denna sidan kommer uppdateras allt eftersom nya frågor kommer in till oss.