Felanmälan

Är någonting trasigt, ur funktion eller önskar du anmärka på någonting som är fel i våra bostäder? I så fall ta och kopiera formuläret nedan och klistra in i ett nytt mail, du sedan fyller i för att allt verkligen ska komma med, och som du sedan sänder till oss på info@smalbo.se

Vad är fel / anmärkning?

Hur länge uppskattar du att det varit fel?

Är det någonting du kan åtgärda på egen hand?

Hur akut bedömmer du att felet är för din boendesituation?

Kontaktinformation till dig:

Är felet inne i din lägenhet kan vi behöva få tillgång den.
Är det okej om vi går in även om du inte är hemma?
Om inte, mellan vilka tider passar det dig att vi kommer och ser på det?

Bifoga gärna en eller flera bilder.
)